wtorek, 16 lipca, 2024

Most Kierbedzia – zniszczony cud Warszawy

Nowoczesna Warszawa to majestatyczne miasto, które zachwyca swoim pięknem, wielkością, historią i niepowtarzalnymi cudami architektury. Jednak do dziś nie zachowały się wszystkie wybitne zabytki i budowle miasta. Jednym z nich jest most Kierbedzia – pierwszy stały most na Wiśle w Warszawie. Historia mostu Kierbedzia, podobnie jak biografia jego inżyniera, jest nieodłączną częścią historii Warszawy. Dlatego w naszym artykule na warsaw-future.eu opowiemy najciekawsze fakty o wybitnym moście, który pozostał tylko na stronach historii Warszawy.

Historia mostu Kierbedzia

Most Kierbedzia został zbudowany w latach 1859-1864 według projektu znanego wówczas inżyniera Stanisława Kierbedzia. Stał się pierwszym stałym mostem w stolicy Polski przez Wisłę.

Na początku swojego istnienia most został nazwany na cześć Aleksandra II – most Aleksandryjski. Były jednak nieoficjalne nazwy mostu: most Kierbedzia lub I most. Nazwę na cześć autora tego wybitnego projektu most otrzymał dopiero po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

Wcześniej most miał być kolejowy (w zamyśle inżyniera mógłby połączyć kolej Warszawsko-Wiedeńską i linię kolejowa Sankt Petersburg-Warszawa). Zbudowano go jednak w taki sposób, że połączył stolicę Polski z prawobrzeżnym przedmieściem Praga (to tam prowadziły dwie koleje Warszawskie i szosa Moskiewska).

Most Kierbedzia nie był zwyczajny. Został zbudowany według najnowszych technologii w tym czasie. W szczególności przy wznoszeniu podpór po raz pierwszy w historii Imperium Rosyjskiego zastosowano kesony – konstrukcję, która tworzy komorę roboczą wolną od wody pod wodą lub w glebie nasyconej wodą. Kesony były szeroko stosowane do układania fundamentów mostów na początku XX wieku.

Podstawę mostu Kierbedzia stanowiło sześć przęseł metalowych (każde z nich miało prawie 75 metrów długości). Był to nie tylko pierwszy most w Warszawie na Wiśle. Był uważany za jeden z największych i najpiękniejszych w mieście. Przepowiadano mu wiele stuleci, a wielu inżynierów planowało go rozbudować i ulepszyć.

Jednak most Kierbedzia został wysadzony przez rosyjskie wojsko podczas odejścia z Warszawy. Stało się to 5 sierpnia 1915 roku. Wtedy most praktycznie nie funkcjonował, ale udało się go szybko odbudować. Już w 1916 roku most Kierbedzia nadal służył miastu.

II wojnę światową wybitny most w Warszawie jednak nie przetrwał. Został ponownie wysadzony w powietrze 13 września 1944 roku przez wojska niemieckie. Skutki zniszczeń były fatalne: most przestał istnieć. Pozostało tylko kilka podpór, które przetrwały uderzenia. Następnie stały się podstawą nowego mostu Śląsko-Dąbrowskiego w Warszawie.

Biografia Stanisława Kierbedzia – inżyniera wybitnego mostu

Stanisław Walerianowicz Kierbedź jest wybitnym rosyjskim i polskim inżynierem. Urodził się w znanej rodzinie szlacheckiej w 1810 roku w powiecie poniewieskim w guberni kowieńska. Przyszły inżynier kształcił się w miejscowym gimnazjum, a w 1826 roku wstąpił na Uniwersytet Wileński. Po ukończeniu studiów Kierbedź przeniósł się do Petersburga, gdzie ukończył również Instytut Korpusu Inżynierów Komunikacji.

Długi okres swojego życia Stanisław Kierbedź poświęcił działalności dydaktycznej. Jednak w 1849 roku skupił się wyłącznie na inżynierii. W 1852 roku Kierbedź został mianowany dyrektorem budowy Kolei Petersbursko-Warszawskiej. Aby zrealizować projekty, Stanisław wyjechał za granicę, gdzie zdobył nową wiedzę, zapoznał się z najnowszymi technologiami i sposobami budowy mostów stalowych. Jednym z najbardziej znanych dzieł wybitnego inżyniera jest most Kierbedzia w Warszawie. Za wybitne zasługi i osiągnięcia Stanisław Kierbedź otrzymał wiele tytułów, został wybrany honorowym członkiem Petersburskiej Akademii Nauk.

Ostatnie lata życia Stanisław Kierbedź spędził w Warszawie.

Latest Posts

.,.,.,.,.,.,.,. Copyright © Partial use of materials is allowed in the presence of a hyperlink to us.